Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.09.19, 12:07

I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

zdj

W dniach 15-16 września 2011 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się I Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich” zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki WSOSP we współpracy z PAŻP, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" oraz Instytutem Lotnictwa.

Członkami Komitetu honorowego konferencji byli między innymi Pan Tadeusz Jarmuziewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Prezes PAŻP Pan Krzysztof Banaszek. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia i plany badań w zakresie:
• Oceny stanu bezpieczeństwa w portach lotniczych i morskich.
• Ratownictwa lotniczego i lotniskowego oraz ratownictwa morskiego.
• Służb lotniskowych i ochrony lotnisk. Ochrona portów lotniczych i morskich.
• Bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
• Systemów monitorowania i nadzoru ruchu statków powietrznych/morskich.
• Najnowszych urządzeń i systemów wykorzystywanych w ochronie lotnisk i portów morskich.
• Organizacji szkoleń z zakresu procedur bezpieczeństwa.

PAŻP aktywnie uczestniczyła w konferencji poprzez udział Dyrektora Biura Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS Pana Andrzeja Hawryluka w pracach Komitetu naukowego oraz poprzez wygłoszenie 3 referatów tematycznych. Pan Mariusz Krzyżanowski, główny specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem wygłosił referat pt. "Zarządzanie i pomiar bezpieczeństwa w ruchu lotniczym–praktyczne podejście", a Pan Jacek Wojdyła, Kierownik Działu Operacyjnych Spraw Wojskowych, referat pt. "Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym w kontekście realizacji zadań obronnych przez PAŻP" oraz Pan Norbert Piorun, Zespół Służby Informacji Powietrznej Warszawa referat pt. "Wtargnięcie statku powietrznego w przestrzeń powietrzną".

Cele konferencji zostały osiągnięte poprzez wymianę doświadczeń i integrację działalności środowisk naukowych, dydaktycznych i przemysłowych z działalnością służb operacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów, instalacji, urządzeń i systemów oraz statków powietrznych i morskich.

Więcej informacji na stronach: http://www.wsosp.deblin.pl/
powrót